Vstupem do areálu Farmy Lišice dobrovolně souhlasíte s tímto Rybářským a provozním řádem

Rybářské vybavení

            podložky pod ryby (velikosti alespoň 50×110cm)
            háčky bez protihrotů
            velký podběrák s malými oky a rameny šíře minimálně 100cm
            průběžné montáže na prutu
            desinfekci na ošetření rány po háčku
            vyprošťovač háčků (peán, pinzetu nebo kleštičky)
            vlasce minimálně 0,30mm a více

Rybolov

Rybář smí k lovu používat nejvýše dvou prutů, každý pouze jedením návazcem a háčků bez protihrotu.

Při lovu přívlačnou udicí je povolena pouze umělá nástraha s jednohákem bez protihrotu a lov na jeden prut.

Při lovu na položenou je povinné použít tzv. únikové montáže – tzn., když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat pouze zaseknutý háček a vlascem, nikoli zátěž nebo krmítko. Používání jiných montáží je zakázáno.

Zavážení nástrahy a návnady není povoleno.

Při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost.

Při focení ryb mimo vodu je povinen lovící držet rybu max. do půl metru nad zemí tak, aby pokud by ryba vyklouzla, upadla na podložku, která musí být při fotografování pod rybou.  Fotografování s rybou je zakázáno zbytečně prodlužovat a je nutné vrátit rybu co nejdříve do vody. Při fotografování je třeba rybu polévat vodou tak, aby neoschla. Ryby se pokládají vždy na navlhčenou nebo mokrou podložku.

Vyza velká a větší jeseteři nesmí být vyndáni z vody na břeh, vyháčkování a focení je vždy ve vodě na plovoucí podložce Všechny jesetery při pouštění podržet vždy déle ve vodě (rozplavat).

Při lovu ryb dodržují lovci mezi sebou vzdálenost podle značení lovných míst, nedohodnou-li se spolu jinak.

Při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi bezprostředně manipulovat.

Jakékoli uchovávání ryb ve vezírcích, sacích atd. je přísně zakázáno.

Další ustanovení

Každý rybář a jeho doprovod nesmí svým chováním obtěžovat ostatní, jsou povinni udržovat pořádek, zejména se zakazuje odhazování odpadků včetně nedopalků cigaret.

Je zakázáno jakékoliv poškozování zařízení a příslušenství Farmy (stavby, mola, značení apod.).

Rozdělávat oheň je povoleno pouze v komerčně vyráběných grilech, nebo na místech k tomu určených.

Každý rybář a případný doprovod se zavazují dodržovat klid, zejména v nočních hodinách.

Pobyt v areálu Farmy Lišice  je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví a majetku návštěvníků.

Při jakémkoli porušení tohoto řádu či při nevhodném chování a nešetrném zacházení s rybami, bude návštěvník vykázán z areálu, bez jakékoli náhrady